Monday, November 15, 2010

PERANCANGAN KEWANGAN

1-2 bulan ini aku banyak memikirkan pasal kewangan keluargaku. Bebrapa usaha telah ku lakukan antara yang paling berkesan adalah menghadiri taklimat AKPK. Hasli taklimat tersebut aku dapat membuat keputusan akan perancangan kewanganku dan keluarga. Antara hasil taklimat yang aku dapat adalah:

1. Merancang matlamat kewangan: 1. Jangka pendek (< 6-12 bulan) 2. Jangka sederhana (1-3 tahun) 3. Jangka Panjang (lebih 5 tahun) 2. Pastikan matlamat dapat memenuhi kaedah S.M.A.R.T

S. specific
M. measurable
A. attainable
R. realistic
T. timely

3. Dahulukan keperluan berbanding kehendak

4. Ukur baju atas badan sendiri= ikut kemampuan diri dengan apa yang ingin dimiliki.

Aku harap tips ini dapat dikongsi bersama.

No comments:

Post a Comment

The Breastfeeding Mother's Guide to Making More Milk